Smarta tips för ljussättning

När man ljussätter en lokal vill man ge besökarna och kunderna en upplevelse. Det gäller om det är en butik, en restaurang, en hotell lobby eller en utställning.

Lounge belysning

Med rätt ljussättning skapar man spännande miljöer och genom att belysa produkter, ytor, menytavlor etc. på ett genomtänkt sätt inspirerar man sin besökare att göra det man vill att de skall göra i lokalen. Köpa, beställa, stanna länge eller vad målet nu är.

Här kommer fyra grundläggande tips för ljussättning insamlade från belysningsföretaget Xcen AB

Ljussätt så att rätt ytor står ut

Som nämnt i inledningen ovan gäller det att man belyser på ett sätt som inspirerar besökaren att utföra det mål man har i lokalen. En lokals belysning skall dra besökarnas och kundernas uppmärksamhet till lokalens mål. Ofta sälja produkter på ett eller annat sätt.

Man skall se till att dessa ”mål” är mer upplysta än andra ytor i lokalen så att de står ut. Ett misstag som ibland sker i butiker är att de använder spotbelysning överallt. Det ger ett rörigt intryck och fokuserar inte besökarens uppmärksamhet på rätt ytor.

Ljus i lokaler är ett mycket effektivt sätt att dra besökarens uppmärksamhet till de ytor som man vill att de skall utforska. Därför skall man använda spotbelysning för att belysa de viktiga produkterna och exponeringsytorna med mer ljus, t.ex. 5 gånger mer ljus än de allmänna områdena i lokalen. Andra ytor i lokalen bör givetvis också belysas bra, men det är viktigt att variera ljusmängden för att göra kunden intresserad av rätt saker.

Använd spotbelysningen till de viktiga ytorna i lokalen vilket är mycket effektivt för att fånga kundernas uppmärksamhet. En vanlig och pålitlig armatur för spotbelysning är Global spotlight monterad på strömskenor

Läs mer om ljussättning av butiker

Ha ljus i hela lokalen, undvik mörka partier

I en lokal exponeras ofta produkter och information på vertikal ytor: i hyllor längs en vägg, hängande på ställ eller på tavlor hängande på vägg. Om man bara använder fasta armaturer som lyser rakt ner så kommer det mesta av ljuset på horisontella ytor som golvet och överst i hyllor.

Därför skall man använda vinklingsbara armaturer så ljuset kan riktas mot de vertikala ytorna. Till exempel justerbara spotlights infällda i taket. I innertak i stora lokaler används ofta 230V downlights, men i mindre rum eller downlights inbyggda i skåp och hyllor använder man downlights för 12V istället. 12V downlights kräver en transformator för att medans 230V kan anslutas direkt till lokalens strömuttag. Fördelen med 12Vs downlights är att de kan vara mindre och ofta inte blir lika varma, men i de flesta sammanhang används 230V downlights för att de är enklare att montera.

Ofta räcker det inte bara med takbelysning när man ljussätter till exempel en butik, utan i hyllor med flera plan bör man montera hyllbelysning i alla planen så att även produkterna längst ner har ljus på sig och inte glöms bort.

Vid ljussättning skall man se till att hela lokalen är belyst så att besökaren enkelt kan navigerar sig runt. I en butik får det inte kännas mörkt i gångarna. Ha också mycket ljus längst in i lokalen så att ni lockar besökaren hela vägen in i lokalen om detta är önskvärt.

Lampor med bra färgåtergivning

Tänk igenom ert val av lampor. För att återge produkter och information med sina rätta färger skall ljuskällor med hög färgåtergivning användas. Hög färgåtergivning gör att produkternas färger visas så naturligt som möjligt.

Färgåtergivning beskrivs med färgåtergivningsindex, RA. RA värdet finns på lampans förpackning. Ljuskällors färgåtergivning varierar från 1-100, där över 80 anses som bra. Inomhus i lokaler där hög kvalitet på ljuset och färgåtergivningen är viktigt skall ni inte använda ljuskällor med RA värde under 80. I utomhusbelysning där belysning används mer för stämningen kan man använda lampor med RA värde under 80.

Blända inte era besökare

När man ljussätter en lokal måste man se till att belysningen inte bländar besökarna.

Som allmänna belysningen i lokalen skall ni välja armaturer som hindrar att kunden tittar rakt in i själva ljuskällan. För lampor som riktas mot hyllor och information bör ni använda armaturer med liten spridningsvinkel och där själva ljuskällan är nersänkt i belysningsarmaturen.

Vidare, gör en kontroll att era riktbara armaturer, så som downlights och spotlights inte är riktade rakt mot gångar eller dörröppningar där besökaren kan bli bländad.