Artikel – Lys upp natten

Det finns få länder som har så mörkt stora delar av året som de nordiska länderna. För att lysa upp tillvaron lite satsar många på en passande utomhusbelysning. Ibland används den bara för att skapa en mysig stämning medan belysningen vid andra tillfällen har en upplysande funktion.

utomhusbelysning

När man köper in belysning som ska vara utomhus kan man tänka på följande:

Undvik för starkt ljus
En stark led strålkastare utomhus, som lyser upp garageinfarten, är funktionell och köps in av just den orsaken. Men någon snygg belysning blir det inte. Ett alternativ är att placera gatubelysning med led jäms med hela uppfarten. Tack vare att man kan ha flera lampor skapas ett mjukare ljus och det blir mer välkomnande än det stora strålkastarljuset.

Här hittar ni led strålkastare:  http://www.xcen.se/led-stralkastare-for-skylt-fasad

Belysning i trädgården används däremot oftast för att det är snyggt och även där ska man tänka på att inte belysa för mycket på en gång. Med små och ibland riktade ljuskällor kan enstaka detaljer i trädgården lyftas fram medan andra i stort sett bara syns under dygnets ljusa timmar. I detta fall ska man vara ganska sparsam med ljuskällor då det är kontrasterna mellan mörkt och ljust som gör det snyggt. Allt för många belysningspunkter skapar snarare en känsla av ”julafton” istället för att skapa en fin trädgård.

gatubelysning-natt

Styr källan på olika sätt
Kontrasterna kan också skapas genom att styra ljuset på olika sätt. En del lampor kan vara styrda av ljusrelän vilket gör att de slår på när skymningen kommer. Andra kan vara styrda av timers, och den tredje gruppen helt manuellt. Genom att experimentera med dessa olika styrningssätt kan helt trädgården presenteras på helt olika sätt under olika delar av dagen.

Möjlighet finns även att de aktiveras genom rörelsedetektor. Många använder denna funktion vid dörrar och uppfarter så att man ska se var man går. Men med lite innovativa lösningar och fint utplacerade ljuskällor i trädgården kan funktionen lika bra aktiveras när någon sätter sig på altanen kvällstid. Det är trots allt inte bara på dagen man vill njuta av sin trädgård.

Planera och prova
Det är lätt att tänka att husbygge och trädgårdsplanering inte behöver ske samtidigt. Huset byggs därför först upp och kanske till och med att trädgården iordningställs innan utebelysningen köps in. Men detta kan göra att man får göra ett dubbeljobb. Att dra kablage över hela trädgården sker betydligt lättare innan den har anlagts klart vilket också blir en billigare lösning.

När sedan lamporna ska placeras ut ska man räkna med att inte bli nöjd på en gång. Bästa sättet att prova sig fram är därför att köpa in rejält med skarvsladd och dra eget kablage på gräsmattan fram till de billiga plastlamporna som köpts in som provbelysning. På detta sätt kan en känsla fås över hur det skulle bli den dagen kablaget grävts ner och snyggare lampor köpts in. Det blir visserligen en liten extra kostnad att köpa in ”testlampor” men det lönar sig i längden eftersom kostnaden att behöva gräva om kabelrännor är betydligt högre än de få hundralappar som dessa lampor kostar.

utomhusbelysning-tradgard